Print
false,));?>

Teatud faktorite alusel nagu kasvaja histoloogiline tüüp; haige vanus, üldseisund, LDH ja hemoglobiini tase veres, haiguse levik lümfisõlmedest välja ja haiguse staadium, on võimalik määrata nn. prognoosi indeks (IPI – International Prognostic Index), mis aitab ravi tulemuslikkust ennustada.

Vanus.  Ravi toimib üldiselt paremini alla 60-aastastele patsientidele. Nooremad patsiendid taluvad ravi paremini, kuna neil on vähem raviviisi või annustamist piiravaid kaasuvaid terviseprobleeme (nt südame- või kopsuhaigusi).

Üldseisund. Üldseisundi all mõeldakse inimese võimet järgida teatud elustiili. Heas üldseisundis (aktiivsetel) inimestel saadakse üldiselt paremaid ravitulemusi kui halva üldseisundiga isikutel (inimestel, kellel on kroonilisi terviseprobleeme). Heas üldseisundis haiged taluvad intensiivsemat ravi.

Üldseisundit hinnatakse astmetega 0–4, kus 0 tähendab head ja 4 halba üldseisundit..

Vere LDH sisaldus.  LDH (laktaatdehüdrogenaas) on veres esinev ensüüm. LDH kõrge tase võib olla agressiivse lümfoomi tunnus. Normaalse LDH tasemega haigetel on parem ravitulemus kui kõrge LDH tasemega haigetel.

Hemoglobiin tase. Madal hemoglobiini tase (< 120g/l) võib lümfoomi haigel viidata halvemale prognoosile

Ekstranodaalne haigus (haigus väljaspool lümfisõlmi). Kui NHL on levinud väljapoole lümfisõlmi (nt luuüdisse või kesknärvisüsteemi), on üldiselt paranemisprognoos halvem kui neil, kelle haigus piirdub lümfisõlmedega.

Haiguse staadium. Staadiumid I ja II tähendavad paikset haigust ja staadiumid III ja IV laialdasemalt levinud või kaugelearenenud haigust. Haiguse III ja IV staadiumi paranemisvõimalus on väiksem kui I ja II staadiumil.

Lisaks jagatakse staadiumid veel A või B, sõltuvalt sellest, kas patsiendil on B sümptoome (palavik, higistamine, kaalulangus) või ei.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>