Print
false,));?>

Milline raviviis on teile kõige parem, otsustab teie raviarst koos taastusravi kabineti onkoloogiga ja ravi viib läbi vähihaigete taastusraviks väljaõppe saanud spetsialist.

SA PERH Onkoloogiakeskus

Järelravi kliinik – III järelravi osakond – Kirurgiline ja onkoloogiline järelravi
tel: 617 2855, Hiiu 44, Tallinn

Taastusravi kabinet
õde Kersti Maar, tel: 617 2376
Dr Linda Mägi, tel: 617 2313

SA TÜK Hematoloogia-Onkoloogia Kliinik

L. Puusepa 8, Tartu

Registratuur, tel: 731 8111; 731 9839

Lõuna-Eesti Vähiühing

Tartu, Tiigi 11
Avatud 10.00-14.00

Tasuta nõuandeliin 10.00-12.00
Tel 800 22 33
Arst 7 420 670
Õde 7 341 092

Lisaks vaata:

https://cancer.ee/patsiendile

https://www.kliinikum.ee/patsiendiinfo-andmebaas/ulajaseme-lumfipais-ja-selle-ennetamine/

Teksti koostamist konsulteeris dr Linda Mägi, SA PERH

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>