Print
false,));?>

Paarisuhetes ja seksuaalsuses esinevate probleemide lahendamist tuleks alustada partnerite omavahelistest avameelsetest kõnelustest. Ometi ei õnnestu see alati.

Keskustelu raviarstiga võiks olla hea võimalus alustada probleemidele laheduste otsimisega. Raviarst võib vajadusel anda saatekirja võis siis soovitada mõnd asjatundjat, kelle poole pöörduda. Kui mõlemad partnerid seda soovivad, võib kõiki neid jutuajamisi pidada koos partneriga.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>