Print
false,));?>

Dr Jaak Lehtsaar, TÜK

Fülloidtuumorid on kõrgema mitootilise aktiivsusega fibroepiteliaalsed kasvajad, mis koosnevad epiteliaalsest ja  stromaalsest komponendist. Nad on diferentsiaaldiagnostiliselt sarnased muutused fibradenoomidele. On maliigsus-potentsiaaliga muutus. Kasv võib olla kiire, ei sõltu hormonaalsest staatusest.

Fülloidtuumoreid jaotatakse vastavalt mitooside arvule ja stromaalsele atüüpiale:

  • healoomulised
  • piirpahaloomulised
  • pahaloomulised

Fülloidtuumoreid diagnoositakse biopsial. Piirpahaloomulised ja pahaloomulised fülloidtuumorid võivad käituda iseloomulikult sarkoomidele. Vajalik radikaalne kirurgiline eemaldamine ja vastavalt tüübile otsustada edasine ravitaktika.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>