Print
false,));?>

Rinnavähi ravimeetodid

Rinnavähi ravi on multimodaalne, see tähendab, et ravi võib koosneda mitmetest erinavatest ravimeetoditest. Milline meetod on iga konkreetse haigusjuhu raviks parim, otsustab ravimeeskond (kuhu kuuluvad rinnakirurg, keemia- ning kiiritusraviarst, patoloog, radioloog, jne) koos patsiendi ja vahel ka patsiendi lähedasega.

Multimodaalse ravi meetodid on:

 • kirurgiline ravi:
  • rinda säilitav lõikus: operatsioon ainult kasvaja ja osa ümbritseva normaalse koe eemaldamiseks.
  • mastektoomia: operatsioon, mille käigus eemaldatakse kogu rind
 • keemiaravi
 • kiiritusravi –  loe lähemalt: Rinnavähi kiiritusravi 
 • hormoonravi e. endokriinravi
  Hormoonravimid on:

  •  antiöstrogeenid:
   • selektiivsed östrogeenretseptori modulaatorid e. Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM): tamoxifeen
   • selektiivsed östrogeenretseptori pidurdajad e. Selective Estrogen Receptor Degrader (SERD): fulvestrant
  • aromataasi inhibiitorid: anastrosool, letrosool, eksemestaan*
   Efektiivsuse tõstmiseks ja ravimresistentsuse vähendamiseks kombineeritakse hormoonravimeid rinnavähi rakusiseste juhteteede inhibiitoritega nagu
  • CDK-4/6 signaaliraja selektiivsed inhibiitorid: abematsikliib,  palbotsikliib, ribotsikliib
 • sihtmärgistatud bioloogiline ravi
  Inimesele omaseks muudetud monoklonaalsed antikehad seonduvad ainult haigust mõjutavate valguretseptoritega, n. inimese epidermaalse kasvufaktori 2. tüüpi retseptor (HER 2) või programmeeritud rakusurm-ligand 1 (PD-L1) immuunrakkudel. Raviks sobivate patsientide valimisel aluseks olev HER2 või PD-L1 ekspressioon ehk liigne avaldumine, peab olema kinnitatud valideeritud testiga.
  • HER2-retseptorisse toimivad sihtmärk ravimid:
   • monoklonaalsed antikehad on trastuzumab, pertuzumab ja ravimikonjugaadid trastuzumabemtansiin ning trastuzumabderukstekaan, mis koosnevad kahest omavahel seotud osast: monoklonaalsest HER-vastasest antikehast – trastuzumab ja vähivastasest ainest (emtansiin või derukstekaan), mis aktiveerub alles siis kui ravim siseneb vähirakku.
   • Türosiinkinaasi inhibiitorid – tukatiniib, lapatiniib, neratiniib – inhibeerivad  in vitro  HER2 üleekspressioonist tingitud kasvajarakkude kasvu ja/või indutseerivad HER2 üleekspressioonist tingitud  kasvajarakkude surma 
  • Programmeeritud rakusurm-ligand 1 (PD-L1) on valk, mis takistab organismi enda immuunsüsteemi (kaitsesüsteemi) võitluses vähirakkudega.  Monoklonaalsed antikehad, nagu atezolizumab ja pembrolizumab, on selle valgu inhibiitorid ja aitavad immuunsüsteemil selle valgu vastu võidelda taasaktiveerides organismi enda kaitsemehhanismid.  (+/-: Neid ravimeid manustatakse kombinatsioonis teiste vähivastaste ravimitega).

Parema ravitoime saavutamiseks kombineeritakse bioloogilisi ravimeid omavahel ja/või keemia- ning hormoonravimitega.

Multimodaalse ravi eesmärk on vähist terveks ravida ja/või haiguse levikut piirata ning haigusnähtusid leevendada.

Ravi edukust mõjutavad faktorid

Ravi edukust mõjutavate faktorite hulka kuuluvad:

 • kasvaja tüüp, suurus ja kasvukiirus
 • haaratud lümfisõlmede arv
 • östrogeeni retseptorite, epidermaalse kasvufaktori retseptorite(HER2) ja programmeeritud rakusurm-ligand 1 (PD-L1) staatus
ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>