Print
false,));?>

Mis on maovähk?

Maovähk on mao pahaloomuline kasvaja.

Sõltuvalt sellest, millisest maoseina kihist see alguse saab eristatakse mitmeid mao pahaloomuliste kasvajate vorme, mida tuntakse erinevate nimetuste all – vähk ehk adenokartsinoom, lümfoom, kartsinoid, GIST, sarkoom. Kõigi nende puhul on ravi ja prognoos erinevad. Enamuse, ligikaudu 90% kõikidest mao pahaloomulistest kasvajatest moodustavad mao limaskesta näärmelise epiteeli rakkude muutustest alguse saanud adenokartsinoomid.

Ühtset maovähi tekkepõhjust ei teata. Tegemist on mitmete tegurite koosmõjuga, mis ühel hetkel põhjustavad mao limaskesta rakkudes selliseid muutusi, et need lakkavad normaalselt funktsioneerimast ja hakkavad pidurdamatult vohama. Selle tulemusena tekib maoseinas kasvajaline vohand või muutub maosein paksemaks. Kuna magu on päris suure mahutavusega „kott”, siis alul ei sega selline muutus toidu seedimist ega tekita ka mingeid erilisi vaevusi toidu makku sattudes. See on ka põhjuseks, miks üsna sageli ei anna maokasvaja endast märku enne, kui haigus on juba kaugele arenenud, s.t. on tekkinud probleemid toidu sattumisel ja liikumisel maos või on haigus levinud teistesse kehapiirkondadesse. Sellisel juhul on tegemist kaugelearenenud ehk metastaatilise vähiga.

 

Maovähi esinemine

Kogu maailmas diagnoositakse aastas ligikaudu 800 000 uut maovähijuhtu.1 Maailma eri paigus on maovähi esinemissagedus erinev. Kui Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas on viimastel aastakümnetel haigestumus maovähki märgatavalt langenud, siis endiselt väga sageli esineb maovähki Ida-Euroopas (sealhulgas Eestis), Lõuna-Ameerika riikides, Jaapanis ja Hiinas.1

Eesti Vähiregistri andmetel diagnoositi 2018. aastal Eestis 363 esmast maovähki.2 Aastas sureb meil maovähi tõttu umbes 300 inimest.3

Teksti koostamist konsulteeris dr. Vivian Esko

Viited:

1 International Agency for Research on Cancer WHO. Globocan 2020. Kättesaadav: https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-cancers
2 Tervise Arengu Instituut. PK10: Pahaloomuliste kasvajate esmasjuhud paikme, soo ja vanuserühma järgi.
3 Tervise Arengu Instituut. SD21: Surmad põhjuse, soo ja vanuserühma järgi
4 Tervise Arengu Instituut. Kopsuvähi elulemus Eestis paraneb ja järjest enam patsiente saab kirurgilist ravi. Kättesaadav: https://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/4617-kopsuvaehi-elulemus-eestis-paraneb-ja-jaerjest-enam-patsiente-saab-kirurgilist-ravi

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>