Print
false,));?>

Nahamelanoomi ravimeetodi valik sõltub haiguse staadiumist.  Kasvaja varases staadiumis piirdub ravi kasvaja kirurgilise eemaldamisega. Haiguse leviku korral nahas või regionaalsetesse (ehk neevusele lähima piirkonna) lümfisõlmedesse on kirurgilisele ravile lisaks vaja adjuvantravi – lõikusejärgset kiiritus– või immuunravi. Kaugelearenenud juhtudel kombineeritakse kõiki raviviise sõltuvalt haiguskollete hulgast ja paiknemisest. Kahjuks ei ole kaugmetastaaside esinemise korral tervistavat raviviisi olemas ja ravi eesmärgiks on lisaks elu pikendamisele ka vähist tingitud vaevuste vähendamine.

Kirurgiline ravi
Kirurgiline ravi on esimene valik nahamelanoomi kõikide staadiumite korral.
Varases staadiumis melanoomi ravi piirdubki ainult kirurgilise kasvajakolde eemaldamisega. Kasvaja eemaldatakse koos ümbritsevate tervete kudedega. Tervete kudede eemaldamise ulatus sõltub kasvajakolde paksusest, kui sügaval nahas kasvaja on ja selle haavandumisest. Väiksemate kasvajate korral piirdub ravi pisikirurgilise protseduuriga, mis tehakse diagnostilisel eesmärgil. Suuremate kasvajate korral on eemaldamine laialdane ja sageli on vaja nahakahjustuse katmiseks nahaplastikat.
Kasvaja  leviku korral regionaalsetesse lümfisõlmedesse eemaldatakse lümfisõlmed kirurgiliselt.
Kasvaja leviku korral verega teistesse organitesse või kudedesse eemaldatakse kirurgiliselt kasvaja siirded, kui see on võimalik.

Keemiaravi
Keemiaravi kasutatakse nahamelanoomi ravis kui kasvaja on levinud mitmetesse lümfisõlmedesse või teistesse organitesse /staadium IV/

Kiiritusravi
Kiiritusravi kasutatakse nahamelanoomi ravis kirurgilise ravi järgselt kui kasvaja on levinud mitmetesse lümfisõlmedesse. Samuti kaugelearenenud kasvaja korral iseseisva ravimeetodina kui siirded on näiteks ajus, luudes jm.

Immuunravi
Immuunravis kasutatakse aineid, mis on sarnased organismi immuunsüsteemi  poolt väljatöötatavate ainetega, mille eesmärk on hävitada kasvajarakud. Organism toodab tsütokiine võitluseks nakkushaiguste ja kasvajatega. Organismi enda poolt toodetavatest tsütokiinidest tavaliselt kasvaja hävitamiseks ei jätku.
Immuunravi kasutatakse operatsioonijärgse lisaravina, kui on tegemist kõrge siirete riskiga nahamelanoomiga või  kui lümfisõlmedes on siirded. Selle ravi eesmärk on haiguse taastekke riski vähendamine.

Kombinatsioonis keemiaraviga kasutatakse immuunravi melanoomi kaugmetastaaside korral ehk juhul, kui melanoom on juba levinud kaugematesse organitesse.

 

Ravijärgne jälgimine

Juhul kui on diagnoositud nahamelanoom, ei saa kunagi kindel olla, et haigus ei anna siirdeid.
Varases staadiumis ravitud haiguse korral on risk madal, kuid kui melanoom on levinud nahas või haavandunud, jääb alatiseks risk haiguse taastekkele. Haiguse taastekke risk püsib kogu elu ja seetõttu on vajalik käia regulaarselt onkoloogi vastuvõtul, et teostada kontrolluuringuid. Kui haiguse taasteke diagnoositakse varases arengufaasis on ravivõimalused head. Juhul kui haigus on levinud mitmetesse organitesse ei ole tervistumine võimalik.
Kontrolluuringute sageduse määrab arst vastavalt haiguse taastekke riski suurusele.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>