Print
false,));?>

Koostanud: dr. Sandra Kase, onkoloogia arst-resident, TÜK, September 2021

Kõhunääre e. pankreas on umbes 100g kaaluv nääre, mis asub kõhuõõne elundite maksa ja mao taga. Ehituse järgi võib pankrease jagada kolmeks osaks – peaks, kehaks ning sabaks. Pankrease peamine ülesanne on toota pankreasenõret, mis mängib rolli seedimisprotsessis. Lisaks toodab pankreas viit hormooni, millest tuntuimad on insuliin ja glükagoon.

Pankreasevähk on agressiivne kasvajaline haigus, mis saab alguse pankreasekoest.

GLOBOCAN 2018 andmetel haigestus 2018.aastal pankreasevähki ligi 460 000 inimest ning pankreasevähk põhjustas samal aastal 432 000 surma.

Eestis diagnoositi 2018.aastal kokku 332 pankreasevähi esmasjuhtu, neist 156 olid mehed ning 176 naised.

Keskmine 5-aasta elulemus pankreasevähi korral on vähem kui 5%. Seda võib seostada põhjusega, et haigust on keeruline varajases staadiumis diagnoosida ning ka haigusele iseloomulikud sümptomid on algjärgus tagasihoidlikud.

Pärast diagnoosimist on ainult 15-20%-l patsientidest tegemist radikaalselt opereeritava ning potentsiaalselt tervistatava haigusega. Isegi kui haigus avastatakse varajases kirurgiliselt eemaldatavas faasis, on keskmine elulemus 20-24 kuud, ning 5-aasta elulemus 15-20%.

Enamik pankreasevähi juhtudest (50-60%) avastatakse levinud e. metastaatilises staadiumis.

Umbes 60-70% kasvajatest asuvad pankreasepeas ning 20-25% pankreasekehas või -sabaosas, ülejäänud juhtudel haarab aga kogu kõhunääret.

 

Viited:

Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68:394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492.

M.; ZM-LM, Härmaorg P.; Innos K. Vähihaigestumus Eestis 2018. Tervise Arengu Inst 2021: https://tai.ee/et/valjaanded/vahihaigestumus-eestis-2018.

NIEDERHUBER JE, ARMITAGE JO, KASTAN MB, DOROSHOW JH, TEPPER JE. Abeloff’s Clinical Oncology, 6th Edition. 2020.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>