Print
false,));?>

Cancer of Unknown Primary, (edaspidi CUP)  –  teadmata algkoldega vähk 

Abistavat informatsiooni teadmata algkoldega vähi (CUP) patsientidele leiab teemalehelt Unknown-cancer (Teadmata-vähk) https://unknown-cancer.com/home.html

Veebileht sisaldab informatsiooni CUP-i  diagnoosimise, ravivõimaluste ja täiendava teabe kohta.

CUP lühendi taga peitub teadmata algkoldega vähk ehk kasvaja, mille korral avastatakse siirded (metastaasid, sekundaarne kasvaja), aga ei leita kasvaja algkollet ehk primaarset kasvajat.

Põhjuseid, miks CUP patsientidel algkollet ei leita ka peale kõigi hetkel teada- ja kasutusel olevate diagnoosimismeetodite  kasutamist, on mitmeid:

  • Primaarne kasvaja on väga väike, kasvab (areneb) aeglaselt ja seetõttu on avastamatu diagnostilisel kuvamisel, patoloogiliste ja/või laboratoorsete uuringute või analüüsidega
  • Immuunsüsteem on olnud võimeline hävitama kasvaja algkolde või on see kadunud teadmata põhjustel
  • Algkolle eemaldati muul põhjusel teostatud operatsiooni käigus

Teadmata algkoldega vähid (CUP) moodustavad umbes 3–5 % kõigist vähi diagnoosidest. Rohkem kui 200 vähitüübi seas on CUP 10ndal kohal diagnoosimise sageduse poolest Lääne maailmas.1

Eestis on aastas keskmiselt sadakond juhtu2 

Iga CUP patsiendi teekond, alates  haiguse avastamisest, diagnoosimisest ja ravist, on unikaalne, sest haiguse käsitluses puudub kokkulepitud standard. Vähigeeni profileerimine võib aidata haigust täpsemini diagnoosida ja leida personaalsemad ravilahendused.

Vähihaiguse diagnoosi saamises ei ole keegi süüdi. Vähk võib tekkida juhuslikult või olla päritav. Erinevalt teistest vähitüüpidest on hetkel veel teadmised CUPi tekkest piiratud.  

Keegi ei ole üksi. Meditsiinimeeskond, lähedased, sõbrad ja tuttavad on abiks ning toetavad rasketel aegadel. Tuge ja toetust saab ka teadmistest, mis aitavad haigust mõista. Teadmata algkoldega patsiente toetavaid materjale leiab lehelt https://unknown-cancer.com/home/more-information.html 

  1. Losa F et al. Clinical Translational Oncology 2018; 20: 89–96
  2. Eesti Vähiregister
ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>