Print
false,));?>

Mitte-Hodgkini lümfoom

Mitte-Hodgkini lümfoom (NHL) ei ole omaette haigus, vaid rühm erinevaid lümfaatilisi kasvajaid, kuhu kuuluvad erinevad lümfoomi vormid.

Kuigi NHL-i eri vormidel on mõned ühised jooned, erinevad haigused üksteisest selle poolest, millised näevad rakud välja mikroskoobiga vaadelduna, kuidas vähirakk kasvab ja kuidas kasvaja mõjutab organismi.

Mitte-Hodgkini lümfoomid jagatakse kaheks peamiseks vormiks:

  • B-rakulised lümfoomid (arenevad ebanormaalsetest B-lümfirakkudest)
  • T-rakulised lümfoomid (arenevad ebanormaalsetest T-lümfirakkudest).

Mitte-Hodgkini lümfoome eristatakse veel kliinilise “käitumise” ja raviprintsiipide alusel:

  • indolentsteks ehk madala pahaloomulisuse astmega lümfoomiks

             näiteks  follikulaarne-, marginaaltsooni- ja lümfoplasmatsütaarne lümfoom

  • agressiivseteks ehk kõrge pahaloomulisuse astmega lümfoomiks

             näiteks difuusne suurerakuline-, Burkitti- ja lümfoblastne lümfoom

Indolentse lümfoomi puhul ei pruugi haige kohe ravi vajadagi, ta jääb jälgimisele ning ravi vajadus võib tekkida alles hiljem. Ravi eesmärgiks on haiguse kontrolli all hoidmine võimalikult pika ajaperioodi vältel.

Agressiivsed lümfoomid kasvavad kiiresti ja vajavad kohest ravi.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>