Print
false,));?>

Ravimite kliinilised uuringud testivad uusimaid ravimeid või olemasolevate ravimite erinevaid kombinatsioone või uutmoodi ajastamist. Tuleb silmas pidada, et osalemine kliinilises ravimuuringus võib anda patsiendile lisavõimaluse haiguse mõjutamiseks, kuid ei anna garantiid paranemiseks. Küsige oma arstilt, kas praegu on toimumas teile sobiv ravimuuring.

Mõned näited küsimustest, millele praegu teadlased kogu maailmas otsivad vastust:

Kas terveks ravimine on siiski saavutatav?

Missugused on parimad ravimikombinatsioonid kõrge riskiga patsientide ravis?

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>