Print
false,));?>

Enamasti rakendatakse nendel haigetel keemia- ja/või kiiritusravi.

Teatud juhtudel (harva) rakendatakse ka bioloogilist ravi monoklonaalsete antikehadega või luuüdi siirdamist.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>