Print
false,));?>
  • Mis tüüpi ajukasvaja mul on?
  • Kas see on hea- või pahaloomuline?
  • Milline on kasvaja diferentseerumisaste („G“)?
  • Millised on minu ravivõimalused? Millist Teie mulle soovitate? Miks?
  • Millised on iga ravivõimaluse eelised?
  • Millised on iga ravivõimaluse riskid ja võimalikud kõrvaltoimed?
  • Kuidas ravi minu igapäevategevusi mõjutab?

 

Inimesed ei pruugi kõiki oma küsimusi küsida ühe korraga ega ka kõikidest vastustest kohe aru saada. Neil tekib veel võimalusi selleks, et paluda arstil seletada seda, mis on arusaamatu, või küsida rohkem teavet.

ALLIKAS: Riiklik Vähiinstituut, Ameerika Ühendriikide Riiklik Terviseinstituut (i.k. National Cancer Institute, U.S. National Institutes of Health), Medicinenet.com
ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>