Print
false,));?>

Sarkoomide ravis rakendatakse erinevaid raviviise: nii süsteemravi, kiiritusravi kui ka kirurgilist ravi.

Iga patsiendi raviplaan on individuaalne ning sõltub mitmetest asjaoludest, eelkõige kasvaja asukohast, haiguse staadiumist, kaasuvatest haigustest, inimese vanusest ja üldisest tervislikust seisundist.

Kasvajate ravis eristatakse tervistavat ehk kuratiivset ravi; elu pikendavat ning elukvaliteeti parandavat ehk palliatiivset ravi ning sümptomeid leevendavat ehk parimat toetavat ravi.

Parim ravivalik otsustatakse mitmete erialade arstide ühisel nõupidamisel nn. onkoloogilisel konsiiliumil.

 

Lokaalselt levinud kasvaja ravi

Varajase staadiumi haiguse korral on standardraviks operatsioon.

Kirurgilise ravi eesmärk on eemaldada kogu kasvajakude ning osaliselt ka ümbritsevat tervet kude, kuna see võib samuti olla vähirakkude poolt haaratud. Sarkoomide korral on väga oluline saavuta kasvajarakkudest vaba operatsioonipiir, kuna see vähendab kasvaja taastekke riski ning kaugleviku kujunemist. Kui operatsioonipiir on kasvajarakkude poolt haaratud, võidakse kaaluda kordusoperatsiooni tegemist eesmärgiga tagada kogu kasvajakoe eemaldamine. Jäseme amputatsioon kasvaja tõttu on tänapäevaste ravivõimaluste arenedes järjest vähenenud ning hinnanguliselt vajalik alla 10%-l patsientidest. Enamasti järgneb operatsioonile kiiritusravi.  

Juhul kui operatsioonimaht esialgsel hinnangul osutub liiga suureks või jääb kahtlus, et operatsiooni käigus ei suudeta eemaldada kasvajat täielikult, siis võidakse rakendada kiiritus- ja/või süsteemravi ka enne operatsiooni ehk neoadjuvantselt.

Levinud või metastaatilise kasvaja ravi

Umbes 50%-l patsientidest kujuneb aja jooksul välja metastaatiline haigus. Enamjaolt diagnoositakse haiguse kauglevik kopsudesse ning maksa. Teiste organite haaratust sh. levikut lümfisõlmedesse esineb harva.

Kaugelearenenud või metastaatilise haiguse korral rakendatakse tavaliselt süsteemravi. Mõningatel juhtudel, kui metastaase on piiratud hulk ning need on operatsiooniga eemaldatavad (nt  kopsumetastaasid), siis võidakse lisaks rakendada ka metastaaside kirurgilist ravi.

Süsteemravis võidakse kasutada ainult üht ravimit, aga ka mitme ravimi kombinatsiooni. Seejuures võetakse arvesse nii ravi eesmärki, kasvaja histoloogilist tüüpi, kuid ka patsiendi üldseisundit. Erinevate histoloogiliste alatüüpidega sarkoomidel on süsteemravimitele väga erinev tundlikkus.

Kiiritusravi efektiivsus ainuvalikuna sarkoomide ravis on piiratud, mistõttu rakendatakse seda kombinatsioonis kirurgilise- ja/või süsteemraviga.

Varasemalt kasutati metastaatilise haiguse korral kiiritusravi vaid palliatiivsetel eesmärkidel, näiteks valusündroomi leevendamiseks või kui patsiendile polnud võimalik rakendada ei kirurgilist ega süsteemravi. Käesoleval ajal on teatud juhtudel võimalik kasutada täppiskiiritusravi, mis oma efektiivsuselt võib olla samaväärne kirurgilise raviga.

Kuna sarkoomidel esineb aeg-ajalt ka nn. driver-mutatsioone, siis sellise mutatsiooni molekulaargeneetilisel diagnoosimisel kasvajakoest on soovitav kasutada võimalusel spetsiifilist sihtmärkravi. Näiteks üks enam uuritud ning rakendust leidnud, on ravi türosiin-kinaasi inhibiitoritega cKIT mutatsioonide puhul.

 

Viited:

  1. Abeloff MD. Abeloff’s Clinical Oncology. 2008.
  2. Casali PG, Abecassis N, Bauer S, Biagini R, Bielack S, Bonvalot S, et al. Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO-EURACAN Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2018;29:iv51–67. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy096.
  3. NCCN.org. National Comprehensive Cancer Network. 

 

​​Koostanud: dr. Sandra Kase, onkoloogia arst-resident, TÜK, august 2021

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>