Print
false,));?>

Kasvaja diagnoosimiseks kasutatakse erinevaid uurimismeetodeid olenevalt eeldatavast haiguse levikust ning võttes arvesse patsiendi kaebuseid.

Üks olulisemaid esmaseid uuringuid on ülemise seedetrakti endoskoopia e. ösofagogastroskoopia, mis võimaldab kasvajakoest ka biopsia e. proovitüki võtta. Biopsia saadetakse histoloogilisele (mõnikord nimetatakse ka morfoloogilisele) uuringule, mis on oluline kasvaja diagnoosi kinnitamiseks. Ühtasi aitab see uuring täpsustada kasvajarakkudele iseloomulike omadusi, mis omakorda hõlbustab raviotsuste tegemist. Biopsia võetakse eelistatult kasvaja algkoldest, mõningatel juhtudel ka metastaasikoldest või suurenenud lümfisõlme(de)st. Histoloogiliselt kinnitatud kasvaja olemasolu on enne ravi alustamist reeglina kohustuslik.

Kui gastroskoopiat ei ole võimalik kohe teostada, võib esmaseks uuringuks olla ka röntgenuuring koos joodava kontrastainega, mis visualiseerib söögitorus kasvajast põhjustatud kitsaskohti.

Informatiivsemad ning ülevaatlikumad uuringud, millega saab hinnata söögitoruvähi täpsemat suurust, asukohta ning levikuulatust on endoskoopiline ultraheliuuring, kompuutertomograafiline uuring (kasutatakse lühendit KT) ja magnetresonantsuuring (lühendatult MRT).

Endoskoopiline ultraheli võib aidata paremini hinnata lokaalset kasvaja levikut patsientidel, kellele kaalutakse kirurgilist ravi. Uuring võimaldab määrata TNM klassifikatsiooni alusel T-d (T1-T4), mis iseloomustab primaarkolde suurust ning N-i (N0-N3), mis näitab regionaalsete lümfisõlmede haaratust. Kirurgilise ravi kandidaadid peaksid samuti tegema positronemissiooni tomograafiat (e. lühendatult PET-uuringu) välistamaks kaugmetastaase.

KT- ja MRT-uuringud on vajalikud haiguse levikuulatuse ehk staadiumi määramiseks, andes informatsiooni kauglevikust, e. kaugmetastaaside olemasolust ning aidates seeläbi paremini läbi mõelda rakendatavad ravivõimalused.

Positronemissiooni tomograafiat (ehk PET)-uuringut võidakse kasutada neil patsientidel, kellel kasvaja algkolle või täpne levikuulatus jääb KT-või MRT-uuringul ebaselgeks või patsientidel, kellel on kahtlus kasvaja taastekkele ehk retsidiivile.

Üldiselt umbes pooltel söögitoruvähi juhtudest on diagnoosimise hetkel tegemist juba  metastaatilise haigusega.

 

Viited:

NIEDERHUBER JE, ARMITAGE JO, KASTAN MB, DOROSHOW JH, TEPPER JE. Abeloff’s Clinical Oncology, 6th Edition. 2020.

Cervantes A, Marcia Hall, Karamouzis M V., Tabernero J. Gastrointestinal Tract Tumours, Essentials for Clinicians, ESMO press. n.d.

Lordick F, Mariette C, Haustermans K, Obermannová R, Arnold D, on behalf of the ESMO Guidelines Committee  clinicalguidelines@esmo org. Oesophageal cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 2016;27:v50–7. https://doi.org/10.1093/annonc/mdw329

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>