Print
false,));?>

Saadaval on lai valik geeniteste. Erisuguste testide kasutusalad on väga erinevad. Mõni test on ainult pärilikku teavet andva iseloomuga (keskendub näiteks testitava isiku suguvõsa päritolu määramisele) või seotud elustiiliga (vastab nt küsimusele, kas testitav isik on oma geenipagasi põhjal hea sportlane või milline dieet sellele inimesele kõige paremini sobib). Selliseid geeniteste saab tavaliselt tellida veebi kaudu endale koju. Teise osa geenitestidest moodustavad enamjaolt tervishoiusüsteemis tehtud geenitestid, mis on seotud näiteks vähiravimi valimisega.

Mis vahe on ulatuslikul vähigenoomi testil ja veebist tellitud geenitestidel?

Vähihaige põhjalik geeniprofiil aitab saada arstil väärtuslikku ja täpset lisateavet konkreetse patsiendi kasvaja kohta. See võimaldab hinnata, kas mõni olemasolevatest suunatud raviprotseduuridest on selle kasvaja jaoks sobiv. Genoomianalüüsiga saadud teavet saab kasutada, et hinnata patsiendi geeniprofiili põhjal tema sobivust kliinilisse ravimiuuringusse. Seevastu pärilikku e. iduliini määrava iseloomuga geenitestid pakuvad üldteavet inimese pärilikkuse kohta.

Arst aitab tulemusi tõlgendada

Nüüdisajal on paljud veebist tellitud geenitestid usaldusväärsed. Paraku on tihtipeale probleem nende abil saadud tulemuste tõlgendamine. Tavainimesele võib spetsiifilise teabe töötlemine ja mõistmine keeruliseks osutuda.

Kui genoomist leitaksegi geen, mis põhjustab vastuvõtlikkust mõnele haigusele, ei tähenda see tingimata haiguse tekkimist. Niisugusest aspektist võivad veebi kaudu tellitud geenitestid tuua testija jaoks kaasa asjatut muretsemist, näiteks erinevate haiguste riskitegurite esiletoomise tõttu, pakkumata seejuures mingit lahendust.

On ülitähtis, et arst vaataks tulemused koos patsiendiga isiklikult üle, vältides sel moel asjatut probleemi ja valestimõistmist.

Oluline on silmas pidada, et kuigi analüüs annab väärtuslikku infot patsiendi vähi kohta, ei pruugi selguda haiguse geneetiline põhjus või ei ole sellest infost kasu ravivõimaluste leidmisel. Vähi korral on tegemist kompleksse haigusega, mida põhjustavad erinevad faktorid ja patsienditi võib ravivastus olla varieeruv. Küll aga annab vähigenoomi teave arstile väärtusliku otsustustuge patsiendi ravivõimaluste hindamiseks.

Kvaliteedikontroll tarbijakaitse keskmes

Tarbijal on tähtis meeles pidada, et veebi kaudu tellitud nn elustiili geenitestide kvaliteedikontrolli reguleeritakse meditsiinieesmärkidel tehtavatest geenitestidest erineval viisil.

Tuleb märkida, et meditsiinieesmärkidel tehtud geenitestidele kehtivad oluliselt karmimad nõuded kui netist tellitud ainult pärilikku teavet andvatele testidele. Meditsiinieesmärkidel tehtud geenitestidelt nõutakse pidevat kvaliteedikontrolli ja teatavaid kindlaid kvaliteeti tõendavaid sertifikaate.

Foundation Medicine testid on Euroopa Liidus registreeritud in vitro diagnostikameditsiiniseadmetena vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/79/EÜ. Vähigenoomi testid on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

Lisaks on Foundation Medicine’i geenistestid heaks kiitnud toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt.

Genoomiteabe kasutamine eeldab selget eetilist ja õiguslikku alust. Vaja on suurendada avalikkuse arusaama sellest, miks geeniteste tehakse ning millal on need vajalikud inimese enda tervise ja haiguste ravi huvides.

Uute geeniprofileerimismeetodite kasutamine annab lisateavet vähi ja selle mehhanismide kohta. Rohkem uurides ja õppides saame ravida üha enam patsiente.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>