Print
false,));?>

Pahaloomuliste kasvajatega lapsi ravitakse Eestis kahes keskuses: Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Pisikeste patsientide ravis on esikohal nn. keemiaravi. Kui on tegu kasvajaga, mida on võimalik operatsiooni teel eemaldada, siis seda tehakse ka lastel.

Alla 5-aastastele lastele püütakse mitte teha kiiritusravi selle raviviisi kõrvalnähtude ja halbade kaugtulemuste tõttu. Ravi tsentraliseerimine ja kõikide haigusjuhtude kaasamine kontrollitud uuringutesse on oluline ja määrava tähtsusega pidevalt paraneva elulemuse saavutamisel. Milline ravi konkreetse lapse puhul valitakse, sõltub vähi tüübist ja selle nn riskist, milline määratakse keeruliste diagnostiliste analüüside alusel võimalikult kiiresti koheselt haiguse diagnoosimisel. Morfoloogiliste, immunoloogiliste, molekulaarbioloogiliste ja geeniuuringute järgi saame haiguse määrata kas standardriski, keskriski või kõrgriski kategooriasse ja vastavalt sellele valime ravi intensiivsuse.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>