Print
false,));?>

Keemiaravi ajal

Oluline on teada, et kõik keemiaravi saavad vähihaiged iiveldust ei tunne.

On terve hulk asjaolusid, millest sõltub, kas keemiaravi ajal iiveldus tekib või ei teki. Need asjaolud ehk riskifaktorid on ühest küljest seotud patsiendi endaga, teisest küljest aga keemiaravi iseloomuga.

Vähihaige endaga seotud riskifaktorid

Suurema tõenäosusega kogevad keemiaravi korral iiveldust ja oksendamist need, kes

 • on nooremad kui 50 aastat
 • on naissoost
 • kogesid iiveldust ja oksendamist eelmis(t)e keemiaravikuuri(de) ajal

Peale selle ei koge iiveldust ja oksendamist suurema tõenäosusega need, kes on aastate jooksul krooniliselt alkoholi tarvitanud.

Keemiaraviga seotud riskifaktorid

 • suuremad keemiaraviannused suurendavad iivelduse ja oksendamise tekke võimalust
 • olulist rolli mängib raviskeem, mis määrab, kui sageli ja millisel kellaajal haige keemiaravi saab – näiteks hommikune keemiaravi põhjustab suurema tõenäosusega iiveldust ja oksendamist
 • mida lühem on vahe keemiaravikuuride vahel, seda suurem on iivelduse tekke tõenäosus
 • otse vereringesse ehk veeni kaudu manustatav ravim kutsub iivelduse esile kiiremini kui suukaudne ravim
 • mõned keemiaravis kasutatavad ravimid kutsuvad iiveldust ja oksendamist esile suurema tõenäosusega kui teised
 • mida rohkem ravimeid korraga saate, seda suurem on iivelduse tekkimise võimalus

Kui samaaegselt saadakse nii keemia- kui kiiritusravi, võib tõenäosus kogeda iiveldust ja oksendamist olla suurem.

Kiiritusravi ajal

Oluline on meeles pidada, et kõikidel kiiritusravi saavatel inimestel iiveldust ei teki.

On olemas hulk asjaolusid, millest sõltub, kas kiiritusravi ajal tekib iiveldus või seda ei teki. Need asjaolud ehk riskifaktorid on ühest küljest seotud patsiendi endaga ning teisest küljest kiiritusravi iseloomuga.

Vähihaige endaga seotud riskifaktorid

Suurema tõenäosusega kogevad kiiritusraviga seotud iiveldust ja oksendamist need, kes

 • on eakad – täiskasvanul tekib kiiritusravi korral iiveldus suurema tõenäosusega kui noorel
 • on naissoost
 • kogesid iiveldust ja oksendamist eelmise kiiritusravi ajal

Ravi iseloomuga seotud riskifaktorid

 • iiveldust ja oksendamist esineb kõige sagedamini kõhu- või peapiirkonna kiiritamise järgselt
 • mida suuremat kehapiirkonda korraga kiiritatakse, seda suurem on iivelduse ja oksendamise risk
 • kõrgemad kiiritusannused põhjustavad iiveldust ja oksendamist suurema tõenäosusega
 • kiiritusraviga samaaegselt toimuv keemiaravikuur suurendab iivelduse ja oksendamise riski
ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>