Print
false,));?>

Koostanud: dr. Sandra Kase, onkoloogia arst-resident, TÜK, veebruar, 2022

Vähist tingitud valu on võrdlemisi kompleksne. Umbes 70%-l juhtudest on valu tekitatud kasvaja otsesest sissekasvust või survest erinevatele elunditele, luudele või närvidele.

Lisaks mõjutavad patsiendi valuläve erinevad faktorid – näiteks uni, depressioon ja ärevus, väsimus ning psühhosotsiaalne tugi.

Valuvastase ravi üheks peamiseks probleemiks on subjektiivsus, kuna seda ei ole võimalik otseselt mõõta. Koostöös patsiendiga on võimalik küll kasutada valuravi erinevaid skaalasid (nt patsient saab hinnata valu intensiivsust kümnepallisel skaalal), kuid kõige efektiivsema valuravi eelduseks on usalduslik kommunikatsioon oma raviarstidega.
Efektiivse medikamentoosse raviga on võimalik 90%-l haigetest saavutada valuvabadus.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>