Print
false,));?>

Vähigenoomi testi kasutamist hinnatakse iga patsiendi jaoks eraldi. Testi kasutamist mõjutavad muu hulgas vähitüüp ja vähistaadium.

Kui testimine on asjakohane, siis vaatab arst koos patsiendiga läbi testi praktilised küljed ja räägib ootustest testile.

Mõne vähitüübi korral leitakse isegi poolte uuritute puhul kasulikku teavet ravimeetodi täpsustamiseks. Samas kui mõne harve esineva vähi puhul võib testimine olla otsekui nõela otsimine heinakuhjast.

Testitulemusi analüüsides püütakse keskenduda põhiliselt kättesaadavatele ravimitele ja võimalustele.

Täpsemad andmed saadakse siis, kui vähigenoomi test tehakse koeproovist, st kasvajalt võetud koetükist. Kui koeproovi pole, võetakse biopsia, kas vähikoest või vähimetastaasist. Kui kude on vähe või pole seda võimalik võtta saab kasutada vedelbiopsia ehk veretesti võimalust.

Patsiendi seisukohalt on oluline endale eelnevalt teadvustada, et kuigi analüüs annab väärtuslikku infot teie vähi kohta, ei pruugi selguda haiguse geneetiline põhjus või ei ole sellest infost kasu ravivõimaluste leidmisel. Samuti puudub garantii, et soovituslik ravi on kättesaadav või tegelikult ka toimib.

Millal vähigenoomi testi kasutatakse?

Mõne vähitüübi, näiteks kopsuvähi puhul kasutatakse geneetilist teavet rutiinselt juba ravi varases staadiumis. Samas on vähiliigid väga erinevad.

Kopsuvähk ja selle alatüüp adenokartsinoom põhjustavad teadaolevalt isegi pooltel patsientidel niisuguseid geneetilisi kõrvalekaldeid, millele on ravivalikud olemas

Muude vähiliikide korral täpsustub geneetilise profiili kasutamine märgatavalt hiljem. Mõnikord juhtub see alles siis, kui tavapärased või rutiinsed ravimeetodid on juba ära kasutatud.

Juba praegu on maailmas haiglaid, kus igale kaugelearenenud vähiga patsiendile tehakse vähigenoomi test. Eriti kaugelearenenud vähi puhul võib test olla abiks  personaalse parima ravi valikul.

Miks tasub vähigenoomi test ennast ära?

Kui kasutame ära uusi meetodeid vähi ja selle mehhanismide uurimiseks, saame teavet juurde. Rohkem uurides ja õppides saame ravida patsiente üha paremini.

Põhieesmärk on leida veelgi tõhusamaid ravimeetodeid, mis võivad patsiendi ravi seisukohalt olla pöördelised. Eesmärk on aidata ka neid patsiente, kelle jaoks seni häid ravivalikuid ei ole leitud. Võime leida ravimeetodeid, mis parandavad elukvaliteeti ja millel on vähem kõrvaltoimeid.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>