Print
false,));?>

Mis on HER2 rinnavähk?

HER2-valk, mida kutsutakse ka HER2-retseptoriks, esineb normaalsete keharakkude pinnal. Normaalsetes rakkudes aitavad HER2-valgud raku sisse saata rakuväliselt tulevaid kasvusignaale. Need signaalid käsivad rakkudel kasvada ja jaguneda.

Igas normaalses rinnanäärmerakus leidub kaks koopiat HER2-geeni. Selles geenis sisaldub info HER2-valgu tootmiseks.

HER2+ rinnavähis on vähirakkudes ühe raku kohta ebanormaalselt suur arv HER2-geene (amplifikatsioon). Selliste vähirakkude pinnale tekib liiga palju HER2-valku. Seda nimetatakse HER2-valgu ületootmiseks (üleekspressioon).

On tõendatud, et liiga palju HER2-valku tingib vähirakkude kiiremat kasvamist ja jagunemist. See on ka põhjuseks, miks HER2+ rinnavähk on agressiivne, sest:

  • vähk võib levida teistesse organitesse
  • vähk võib taastekkida  pärast esimest ravi
  • on lühem elulemus

HER2- staatus võib haiguse jooksul muutuda, kuid HER2-positiivsus ei ole päritav!

Miks on vaja ennast testida?

Kui Teil on diagnoositud rinnavähk, teeb arst analüüse ka HER2 suhtes.

HER2 testid aitavad rinnavähi vormi täpsemini diagnoosida ja kindlaks teha need haiged, kellel on agressiivsem rinnavähi vorm.

HER2 valgu liigne avaldumine

HER2 valgu liigne avaldumine (amplifikatsioon või üleekspressioon) mõjutab 15-25% rinnavähihaigetest. Eestis diagnoositakse rinnavähki igal aastal enam kui 600 naisel, mis tähendab, et 100-130 naisel võib olla HER2-positiivne rinnavähk.

HER2 testid võimaldavad kindlaks teha need haiged, kelle kasvaja raviks kasutatakse (lisatuna keemia-ja/või hormoonravile) bioloogilist ravi.

HER2 ja rinnavähi prognoos

Kuigi HER2-positiivsus on seotud haiguse halvema prognoosi ja võimaliku halvema allumisega keemia-ja hormoonravile, siis bioloogilist ehk sihtmärgistud  ravi kasutusele võtmine ja lisamine traditsioonilisele vähiravile viimase 10 aasta jooksul, on oluliselt parandanud HER2-positiivse rinnavähi prognoosi ja selle haiguse käsitlust.

HER2-positiivse rinnavähi ravi

Rinnavähi ravi on kombineeritud ravi.

Lisaks kirurgilisele ravile (rinda säilitav lõikus või mastektoomia), kiiritusravile ning  traditsioonilisele keemia- ja hormoonravile kasutatakse HER2-positiivse rinnavähi ravis bioloogilist e. sihtmärgistatud ravi.

Bioloogilise ravi lisamine HER2-positiivse rinnavähis kasutatavale keemiaravile

  •  pikendab oluliselt haigete elulemust
  • parandab oluliselt ravitulemust säilitades elukvaliteeti
  • vähendab haiguse taastekke riski

HER2 staatuse määramine

HER2 staatust määratakse operatsioonil või biopsiaga võetud koetükist.

Kasutusel on  kahte tüüpi HER2 testimise meetodit:

  • IHC (immunohistokeemia) meetodit kasutatakse liigse HER2 valgu (üleekspressiooni) määramiseks rinnavähi koes.
  • CISH või FISH (kromogeenne või fluorestsents In situ hübridisatsioon ) meetodit kasutatakse liigse HER2-geenikoopiate (amplifikatsiooni) määramiseks.

HER2 staatust määratakse ka Eesti onkoloogiakeskustes: Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Mida küsida arstilt?

Küsimused Teie diagnoosi kohta

Mis tüüpi rinnavähk mul on?

Mis staadiumis on mu vähk ja kuidas see mõjutab mu raviplaani?

Kuidas erineb varajase staadiumi rinnavähk metastaatilisest rinnavähist?

Kas minu kasvajat on HER2 suhtes testitud?

Kui jah, kas minu vähk on HER2-positiivne?

Kas minu vähk on hormoonretseptor-positiivne?

Küsimused ravi kohta

Millised on minu ravivõimalused?

Kas ma peaksin saama mitut ravi?

Kui kaua ma peaksin seda ravi saama?

Kuidas ma tean, et see ravi toimib?

Milline on tõenäosus, et mu vähk pärast ravi tagasi tuleb?

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>