Print
false,));?>

Kuidas mõjutavad geenid vähi teket? Kuidas vähki skriinitakse ja diagnoositakse? Millised vähiravi võimalused on kättesaadavad? Koostasime põhifaktide loendi.

1. Mutatsioonid ja pärilikkus

Vähk on põhjustatud juhuslikest genoomimutatsioonidest. Ainult umbes kümnel protsendil on kasvajad tingitud pärilikest põhjustest. 90 protsenti vähki põhjustavatest mutatsioonidest on juhuslikud ja esinevad ainult antud kasvajas mistõttu neid ei anta järglastele edasi. 1

2. Läbimurre teadusuuringutes

Esimesed vähiga seotud geenid avastati 1970. aastatel. 2

3. Põhjalik sõeluuring

Sõeluuringu eesmärk on tuvastada asümptomaatilised inimesed, kellel on kõrvalekaldeid, mis viitavad konkreetsele vähile või vähieelsele seisundile, ning suunata nad kiiresti diagnoosi saamise ja ravini. Näiteks osales rinnavähi sõeluuringutes 2019. aastal rohkem kui 43 500 naist ehk umbes 55% protsenti kutsututest (Tervise Arengu Instituut, 2019). Emakakaela sõeluuringuga alustati Eestis 2006. aastal ja soolevähi sõeluuringutega 2016 aastal. Rohkem teavet leiate https://soeluuring.ee/

4. Varane diagnoos

Vähi õige diagnoosimine on piisava ja tõhusa ravi jaoks hädavajalik, sest iga vähiliik nõuab konkreetset raviplaani. Vara avastatud vähk reageerib ravile suurema tõenäosusega ning loob  parema väljavaate tervistumiseks, vähendada haigestumust ja võimaldada odavamat ravi.5

5. Abi kliinilistest uuringutest

Ravimite kliinilised uuringud aitavad kindlaks teha vähiravimite efektiivsust ja ohutust. Aastal 2020 toimub Eestis 37 vähiraviga seotud kliinilist uuringut.6

6. Geneetilised uuringud edenevad

Inimesel on umbes 20 000 geeni, millest hetkel teadaolevalt on vähiga seotud umbes 300 geeni. Teadusuuringute käigus leitakse geenide kohta kogu aeg uut teavet.7

7. Geeni testimine ja vähi genoomi testimine

Vähi genoomi testimise teadlikkus on madal: küsitluses vähi genoomi teadlikkuse kohta oskas vaid 2% vastanuist vastata, millega on tegemist, 30% vastanuist ei olnud genoomitesti mõistest kuulnud.8

8. Vähi genoomi testimise vajalikus

Vähi genoomi testimise vajalikusesse usub 67% küsitlusele vastanuist, 21% peab seda võib-olla vajalikuks ning 3% ei usu, et testimine midagi muudaks.9

9. Levinumad kasvajad

2017. aastal registreeriti Eestis 8779 uut vähi esmasjuhtu, neist 4425 meestel ja 4358 naistel. Meeste kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja oli eesnäärmevähk, mis moodustas 25% kõigist vähijuhtudest ning sageduselt teisel kohal oli kopsuvähk (14%). Naistel esines kõige sagedamini naha mittemelanoomi ja rinnavähki, mis moodustasid vastavalt 19% ja 18% kõigist esmasjuhtudest.10

10. Individuaalne ravi

Vähiravi meetod sõltub sellest, mis tüüpi vähk on ja kui kaugele see on arenenud. Mõned vähihaiged saavad ainult üht tüüpi  ravi, aga enamikul juhtudel kombineeritakse näiteks operatsiooni keemiaravi ja/või kiiritusraviga. Järjest rohkem kasutatakse  immunoteraapiat, sihtmärk e. täppisravi ja hormoonravi.11

11. Keskkonnategurid

Lisaks juhusele mõjutavad mutatsioonide teket keskkonnategurid. Näiteks toitumise ja suitsetamise puhul on leitud seoseid vähi tekkega.12

12. Genoomi kaardistamine

Inimese genoom kaardistati esimest korda 2003. aastal rohkem kui kümme aastat kestnud töö tulemusena. Tänapäeval võib genoomi analüüsiks kuluda vaid mõni päev.13

Tänu täpsemale diagnostikale ja uutele efektiivsetele ravimeetoditele allub vähk ravile üha paremini. Vähi geeniprofiili määramisega on võimalik tuvastada kliiniliselt olulised muutused ja see võib omakorda avardada patsientide ravivõimalusi.

Geeniprofileerimine tunneb genoomis ära igat tüüpi mutatsioonid ja teeb sel viisil võimalikuks täppisravi, mis on andnud paljulubavaid tulemusi.

 

Allikad:

1 https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syovan-perinnollisyys/

2 https://www.cancer.gov/research/progress/250-years-milestones)

3 https://syoparekisteri.fi/seulonta/rintasyovanseulonta/

4 https://www.colores.fi/suolistosyovan-seulonta-aloitetaan-vuonna-2019/

5 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cancer

6 Ravimiamet. Kliinilised uuringud.

7 Bailey et. al (2018), Cell

8 Roche Eesti. Vähi genoomi testimise teadlikkus.

9 Roche Eesti. Vähi genoomi testimise teadlikkus.

10 TAI. Vähiregister.

11 https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment

12 https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/mika-aiheuttaa-syopaa/

13 https://www.hs.fi/tiede/art-2000005624324.html

 

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>