Print
false,));?>

Eesti Vähiliit
Eesti Vähiliit on 1992. aastal Eesti Onkoloogide Seltsi järglasena loodud mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesandeks on kaasa aidata vähktõvevastase võitluse ideede ja strateegia väljatöötamisele Eestis, ühendades ühistegevuse esinevaid vorme ühise eesmärgi nimel.

Eesti Vähiliidu tasuta nõuandetelefon 800 2233
Igal tööpäeval kell 10–12 ja 18–20
Lauatelefonilt helistamiseks

Viru 5–5, Tallinn
631 1730
www.cancer.ee
info@cancer.ee

Lõuna-Eesti Vähiühing

LÕUNA-EESTI VÄHIÜHINGU eesmärkideks on:
Jagada teadmisi vähktõve ennetamise võimalustest;
Jagada teadmisi vähki haigestumisest, ravist ja ravi kõrvaltoimetest;
Aidata vähihaigetel kohaneda oma haigusega;
Pakkuda haigetele psühholoogilist tuge;
Õpetada haigeid kasutama abivahendeid;
Koolitada tugiisikuid;
Lõuna-Eesti Vähiühingu peakorter on Tartus, Tiigi tn. 11.
Lõuna-Eesti Vähiühing on avatud tööpäeviti kell 10 – 14
tel. 7341 092.
e-mail: kysimused@lounaeestivahiuhing.org
Osakonnad asuvad Põlvas, Valgas, Võrus.

http://www.lounaeestivahiuhing.org/

Põhja-Eesti Vähihaigete Ühendus
Hiiu 44, Tallinn
Tel. 617 2306 teabetuba@hot.ee
650 4306

Tallinna Kohanemiskeskus Danko
Endla 59, Tallinn
Tel. 527 9653

Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühendus
Tel. 325 2157, 5656 6600

Läänemaa Vähiühing
Läänemaa Vähiühing on loodud eesmärgiga toetada vähipatsiente ja nende lähedasi Läänemaal. Aitame kaasa vähktõve ennetamiseks vajaliku teabe levitamisele, tervislike eluviiside propageerimisele ja vähktõvest tulenevate sotsiaalsete probleemide teadvustamisele ühiskonnas.
Juhatuse esimees Tiia Treimann-Differt tutvustab Läänemaa Vähiühingut: “Eesti Vähiliitu kuuluvad ka väikesemad vähiühingud, kes on tublid ja aktiivsed nagu väikesed „aatomikud”. Toimetavad nad erinevates Eesti piirkondades, et olla patsientidele ja nende lähedastele rohkem kättesaadavad.”
Tel.: 5398 6248
Email: laane.vahiuhing@gmail.com

Pärnumaa Vähiühing
Ristiku 1, Pärnu
Tel. 447 3382

Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm
Posti 20, Viljandi
Tel. 433 3196

Järvamaa Vähihaigete Ühing

Järvamaa Vähihaigete Ühing asutati 1997. aastal ja algul oli nimeks Rinnavähihaigete Selts, aga alates 2.02.2000 oleme Vähihaigete ühing.

Nii tundus õige.

Ühingu esimees on alates 1999.aastast kuni praeguseni Ülle Kiivet.
Miks on vaja ühinguid? Sest ühingus on parem kui üksi. Me toetame üksteist emotsionaalses pinges, jagame infot haigusega elamiseks, õpetame nõu küsima, teeme õppusi tervislikumaks elamiseks ja muud.Meie eesmärk on, et vähihaige teab, kust kohast infot küsida, et oskab enda jaoks küsida, et teab mida tahab enda jaoks, et teab kuidas tahab edasi minna, et teab mida vajab minekuks, et õpib nägema enda võimalusi.
Meie üritused on avatud kõigile. Meie ühingus on ka toetajaliikmed, pereliikmed, asjast huvitatud inimesed, kes tahavad tervislikumalt elada.

Aadress: Lai tänav 33, Paide linn
Telefon: 51916317
E-mail: vahiyhing.jarva@gmail.com

Valuravi kabinet
Tel. 617 2373

Taastusravi ja kodune toetusravi Tallinnas
Tel. 617 2313

Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit
Mittetulundusühing Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liit asutati 2005. aasta oktoobris ning ühendab ja pakub tuge kõigile, keda leukeemia puudutab: leukeemiapatsiente, nende lähedasi, tervishoiutöötajaid ja kõiki kaasamõtlejaid.
http://www.leukeemia.ee

Vähiühing KAEV
Vähiühing KAEV on 17.veebruaril 2007 loodud noorte tööealiste vähipatsientide õiguste eest seismiseks mittetulundusühing, mille liikmeteks võivad olla nii patsiendid kui ka nende toetajad.
vahiyhingkaev@gmail.com

Infot eesnäärmehaiguste kohta leiate siit:
https://meestetervis.ee/eesnaarmehaiguste-poolt-pohjustatud-vaevused/

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit
Organisatsioon on loodud juba 1992. aastal eesmärgiga aidata vähihaigeid lapsi ning nende vanemaid. EVLVL koondab vähihaigete laste vanemaid, kellel on soov aidata ning teavad, millest räägivad.Hädasolijate vajadused ei ole piiridesse seatavad, ei saagi olla, seetõttu ei ole jäigad ka meie organisatsiooni tegevussuunad. Kõik lähtub eelkõige abivajajate soovidest!
https://www.vahilapsed.ee

MTÜ Meeta
on üle-eestiline heategevuslik mittetulundusühing, mille eesmärkideks on kaugelearenenud ehk metastaseerunud rinnavähiga (MRV) patsientidele parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku tagamine ja MRV patsientide esindamine.
http://meeta.ee/

 

MTÜ Saaremaa Vähiühing

Saaremaa vähiühing koondab üle 40 liikme ja meie põhitegevus on saarlastest vähipatsientide ning nende lähedaste igakülgne toetamine ja huvide kaitse – pakume psühhosotsiaalset toetust, infot, abivahendeid ja vajadusel aitame suunata kogemusnõustamise- jm vajalikele teenustele. Meie ühing ei anna meditsiinilist nõu.

Korraldame koolitusi ja infopäevi nii laiemale avalikkusele kui ka ainult oma liikmetele, viime läbi maakondlikke teavituskampaaniaid, korraldame tugigruppide kooskäimisi ja räägime kaasa kohaliku tervishoiu korraldamises nii palju kui vähegi jaksame – meie ühing kuulub Kuressaare Haigla ja Regionaalhaigla patsientide nõukodadesse.
Saame tuge Eesti Vähiliidult ja Saaremaa Puuetega Inimeste Kojast, kellega meil on soe ja hooliv läbisaamine.

Osaleme hea meelega konverentsidel ja töögruppides, et olla kursis uusimate raviviiside ja suhtumistega, aidata vähiga võitlevate inimeste ja nende lähedaste olukorda parandada ning olla nende hääleks olukordades kus nad ise rääkida ei jaksa. Oleme väga lahenduste ja koostöö usku.

MTÜ Saaremaa Vähiühingu teabetuba vähipatsientidele ja nende lähedastele asub Kuressaare Haigla  C korpuse I korrusel kabinetis nr C1400.

Ärge jääge oma murega üksi- helistage või kirjutage meile! Kuulame, toetame, jagame abivahendeid ja oleme rasketel hetkedel toeks. Röömsatel hetkedel oleme ka toeks! ????

Meie kontaktandmed on
telefon 5885 5235
e-post saare.vahiuhing@gmail.com.
Olete südamest hoitud!

Meeli Lauk ja Siiri Rannama
Saaremaa Vähiühingu juhatuse liikmed

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>