Print
false,));?>

Krooniline lümfotsüütleukeemia on enamasti aeglaselt arenev kasvaja, mis paljudel juhtudel ei vajagi ravi. Siiski on tegemist pahaloomulise haigusega, millest teadasaamine tekitab šoki või tugeva ärevustunde.

Ometi, aja jooksul te kohanete selle olukorraga ja õpite elama koos oma haigusega.

Selles protsessis leiate tõenäoliselt abi, kui te:

  • Saate rohkem teada oma haigusest. Küsige arstilt ja vajadusel pange oma küsimused enne arsti juurde minekut kirja. Internetis leiab palju informatsiooni selle haiguse kohta. Usaldage vaid neid lehekülgi, millel avaldatud infot jagavad suured rahvusvaheliselt tunnustatud teadus- või raviasutused.
  • Võtke ühendust teiste vähihaigetega, kuid ärge võrrelge ennast otseselt kellegagi. Verevähi erinevaid vorme on väga palju ning ka sama diagnoosi piires on individuaalsed erisused suured. Eestis tegutseb Eesti leukeemia- ja lümfoomihaigete liit.
  • Toetuge sõpradele ja perekonnale. Diagnoosist rääkimine võib olla raske ja tõenäoliselt reageerivad kuulajad väga erinevalt. Siiski, tõenäoliselt tunnete ennast paremini, kui suudate oma haigusest teistega rääkida. Abipakkujaid võib olla oodatust rohkem. Mõelge läbi, kellelt ja missugust abi te vajate (kodutööd, transport, kuulamine, seltskond).
  • Vajadusel otsige professionaalset psühholoogilist abi.

Eesti Vähiliidu juures tegutseb tasuta nõuandetelefon.

ID; } $current = array_search(get_the_ID(), $pages); $prevID = $pages[$current-1]; $nextID = $pages[$current+1]; if (!empty($nextID)) { $next_post_url=get_permalink($nextID); $next_post_link=get_the_title($nextID); if (!is_front_page($post->ID) && is_page() &&!is_page(13509) ) { echo ""; } } } ?>